Legea Nr 18 1991 ppts

Searching:
Download
Legea Nr 18 1991 - Fast Download

Download Legea Nr 18 1991 from our fatest mirror

ELABORAREA NOULUI SISTEM DE SALARIZARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

5395 dl's @ 4828 KB/s

ppt
ELABORAREA NOULUI SISTEM DE SALARIZARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Noul sistem de salarizare a funcţionarilor publici Legea nr. 48 din 22 martie 2012 * Sfera de aplicare a noului sistem de salarizare Noul sistem de salarizare se va aplica pentru salarizarea: - funcţionarilor publici, statutul cărora este reglementat prin Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu ...

http://www.mpsfc.gov.md/file/documente%20interne/Prezentarea_legii_salarizarea_functionarilor_publici.ppt

Date added: January 3, 2013 - Views: 14

ppt
Presentation Irina Dimitriu – NNDKP

... cel putin pana la emiterea titlului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991; Importanta verificarii istoricului dreptului de proprietate ... NCC (Legea arendei nr. 16/1994 a fost abrogata din 1 Octombrie 2011); astfel, standardul de contract prevazut in anexa la Legea nr. 16/1994 nu este ...

http://business-review.eu/wp-content/uploads/2012/11/Presentation-Irina-Dimitriu-NNDKP.ppt

Date added: July 13, 2013 - Views: 6

ppt
Diapozitivul 1 - Ceccardolj.ro - Corpul Expertilor Contabili ...

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; O.M.F.P. nr. 40/15.01.2013 ... Sancţiuni pentru nedepunerea situaţiile financiare anuale Coduri formulare Coduri formulare Diapozitivul 18 Diapozitivul 19 ...

http://www.ceccardolj.ro/userfiles/1%20Prezentare%20bilanturi(1).ppt

Date added: May 24, 2013 - Views: 3

ppt
EVOLUTIA LEGISLATIEI PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ...

Legea nr.5/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate prevedea: ... Pana in 1991, bugetul de asigurari ... 21.624 21.207 20.402 19.704 18.392 18.018 Pondere populaţie 0 – 14 ani (%) ...

http://siteresources.worldbank.org/INTMOLDOVA/Resources/Romania_Public_Pensions_ro.ppt

Date added: October 22, 2011 - Views: 26

ppt
Diapozitivul 1 - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor ...

O.U.G. nr. 111/18.12.2013 ... din Legea nr. 82/1991, republicată, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale. - raportul administratorilor - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, ...

http://www.ceccardolj.ro/userfiles/Prezentare%20noutati%20DGRFP%20DOLJ.ppt

Date added: April 25, 2014 - Views: 8

ppt
DENUMIREA INSTITUŢIEI (Font Arial, 24) - Prefectura ...

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA Raport privind starea economico-socială a judeţului în anul 2010 RAPORT privind starea economico-socială

http://www.prefecturahunedoara.ro/fileadmin/user_upload/_temp_/Rapoarte/Partea1.pps

Date added: May 6, 2013 - Views: 11

ppt
Norme de drept social european - Prezentare generală

Academia de Studii Economice din Moldova Conf. Univ., Dr. Evlampie Donos Drept social european în 222 de tabele Chişinău, 2006

http://www.egd.ase.md/drept_privat/files/drept_social_european.ppt

Date added: March 9, 2013 - Views: 14

ppt
PowerPoint Presentation

... în special ca habitat al păsărilor acvatice (Legea nr. 5/1991). Convenţie privind conservarea vieţii sălbatice şi a ... Legislaţia referitoare la protecţia solului şi a apelor subterane Legea 18/1991 Legea fondului funciar Legea 137/1995 privind protecţia mediului ...

http://textil.stfi.de/download/sites/download_script.asp?filename=778_1005.ppt

Date added: October 25, 2011 - Views: 45

ppt
Legislatia romaneasca de prevenire si combatere a spalarii ...

CADRUL LEGISLATIV NATIONAL Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, ... CADRUL LEGISLATIV INTERNATIONAL Directiva Cosiliului Uniunii Europene nr.308/1991, ... (art.18 alin.2 din Legea nr.656/2002); ...

http://www.barouldolj.ro/files/337_prezentare%20avocati%20.pps

Date added: August 7, 2013 - Views: 1

ppt
MODIFICĂRI IMPORTANTE ADUSE impozitului pe veniturile din ...

OG nr. 8 /2013 , publicată ... în forme de proprietate asociative prevăzute de art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr ...

http://www.finantearges.ro/Presa/evenimente/25032013/MODIFIC_RI%20IMPORTANTE%20ADUSE%20impozitului%20pe%20veniturile%20din.ppt

Date added: May 26, 2013 - Views: 4

ppt
INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Aceasta a intrat în vigoare în septembrie 1991 şi a fost ratificată de majoritatea ţărilor din lume, ... România a ratificat Convenţia pe 28 septembrie 1990 prin Legea nr.18/1990 şi s-a inspirat din aceasta atunci când a elaborat Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/21041747/178828495/name/ISPD.ppt

Date added: May 2, 2013 - Views: 2

ppt
Slide 1

Cadrul legal şi instituţional în domeniul protecţiei muncii Cadrul Legislativ de protecţie a muncii în Republica Moldova Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii Constituţia Republicii Moldova Legea cu privire la protecţia Muncii nr. 625-XII din 2 iulie 1991; Codul Muncii al ...

http://infonetpelinia.files.wordpress.com/2008/11/cadrul-legal-si-institutional-pm.ppt

Date added: February 13, 2013 - Views: 2

ppt
PowerPoint Presentation

... (1991)- Louis Delhaize ... (1999)- Rewe 18 Sursa ... (instituţional) al marketingului direct Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică Legea 676/ 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii ...

http://mihaelas.files.wordpress.com/2011/10/3-md-2011.ppt

Date added: January 30, 2012 - Views: 26

ppt
Slide 1

... judetean si local Legea 18 1991 Legea Fondului Funciar Legea 46 2008 Codul silvic OUG 924 2011 Metodologiei de stabilire a ... Certificatul de Urbanism Act. nr. An emitere Denumire Act Legea 50 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Ordin 839 2009 Normelor ...

http://www.govnet.ro/uploads/files/75_Hidroelectrica%20-%20GOVNET%20Hydro%20POwer%20Summit%2020%20feb%202014.ppt

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

ppt
GRUPURI SI ORGANIZATII DE PRODUCATORI

... Societati agricole (Legea nr.36/1991) Asociatii (OG nr.26/2000) Cooperative agricole (Legea nr. 566/2004) ... cu condiţia să contribuie la obiectivele programului operaţional 18. Investiţiile în acţiuni ale societăţilor, ...

http://www.dadris.ro/Doc/Grupuri%20de%20producatori%20legume%20fructe.pps

Date added: October 28, 2013 - Views: 3

ppt
Slide 1

Anexa nr. 1 va fi însoțită de Hotărârea Consiliului Local în original care stabilește suprafețele pentru care se depune cererea, ... şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în ... punctul 18 s-a introdus tipizat: ...

http://www.primariasantana.ro/uploads/file/PwP_SAPS_feb_2012.ppt

Date added: June 29, 2012 - Views: 6

ppt
Slide 1

... CATEGORII DE FOLOSINŢĂ ALE TERENURILOR După anul 1989, prin Legea Fondului Funciar nr. 18/1991 ce a avut ca obiectiv restructurarea agriculturii prin reconstituirea şi constituirea proprietăţii private asupra pământului, ...

http://malaele.wikispaces.com/file/view/studiu_geografie_urbana.ppt

Date added: May 6, 2013 - Views: 7

ppt
ALEGERILE SI VOTUL

Constituţia este legea fundamentală care stabileşte modul de ... 1938,1948, 1952 şi 1965. Prezenta Constituţie a României este adoptată în 1991, fiind revizuită în ... să fii cetăţean român să ai vârsta de 18 ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv să ...

http://prodemocratie.wikispaces.com/file/view/activitatea_3_grupa_3.ppt

Date added: July 29, 2014 - Views: 1

ppt
Presentation Title Goes Here - Intel Teach - home

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 18 din Legea nr. 285/2004. - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 97 din O.U.G. nr. 123/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 329/2006. Art. 27. - (1) Durata ...

http://gorj-cn.wikispaces.com/file/view/Prezentare_modul_3.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 6

ppt
Sistemul de editare a cărţilor - Facultatea de Construcţii ...

LEGEA Nr. 8 din 14 martie 1996 ... Legea monumentelor istorice Legea 64 din 1991Legea brevetelor si inventiilor Legea 86 din ... Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Diapozitivul 18 Drumul cărţii Structura cărţii Formate ...

http://www.ce.tuiasi.ro/~cionescu/CREAT%20PP/CREAT10.pps

Date added: May 3, 2013 - Views: 7

ppt
PowerPoint Presentation

... EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE TOXICE au fost constatate 12 contravenţii la regimul armelor şi muniţiilor şi 1 la Legea nr. 61/1991 r., în ... 63.00 49.00 46.00 53.00 41.00 75.00 43.00 21.00 15.00 12.00 10.00 25.00 13.00 12.00 10.00 11.00 25.00 16.00 26.00 16.00 18.00 12.00 31.00 30 ...

http://gl.politiaromana.ro/pps/BILANT_2007_IPJ_GALATI.pps

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

ppt
CONTRACTELE ADMINISTRATIVE

... si ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea ... (art. 18 din OUG nr. 34/2006): a) licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice ... art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia prevede in mod expres ca statul si unitatile ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/70971538/1617925782/name/Contractele

Date added: May 11, 2013 - Views: 7

ppt
No Slide Title

LEGEA de revizuire a Constituţiei României Constituţia României - 1991 - Art. I. – Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.233 din 21 noiembrie 1991, aprobată prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991, se modifică şi se completează astfel:

http://www.cdep.ro/ppts/constitutionRO.ppt

Date added: May 10, 2013 - Views: 8

ppt
Bla bla - Medicina, cursuri, carti, atlase, materiale ...

Paul E. Terasaki: A History of Transplantation: Thirty-five Recollections" (UCLA Tissue Typing Laboratory Press, 1991). ... Donorul mort se alege, de obicei, dintre indivizii de vârstă între 18 şi 45 de ani, cu dosar ... Legea nr. 3/1978, privind asigurarea sănătăţii populaţiei, cap ...

http://www.justmed.eu/fisiere/o55k3Cap_6_Transplantul_de_organe.ppt

Date added: May 6, 2012 - Views: 8

ppt
Comunicare 3 - profs.info.uaic.ro

... nr. 91/250 din 14 mai 1991 privind protecţia juridică a programelor de ... EN L 111/18 Official Journal of ... 2009/24/EC din 23 aprilie 2009 * * Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe ...

http://thor.info.uaic.ro/~val/comunicare/Comunicare03.ppt

Date added: October 28, 2013 - Views: 2

ppt
DENUMIREA INSTITUŢIEI (Font Arial, 24) - Prefectura ...

... urmată de Legea nr. 61/1991 – 13.884, Legea nr. 12/1990 – 1.128, Legea nr ... 00 714.00 330.00 342.00 324.00 280.00 133.00 365.00 11.00 311.00 2007.00 2008.00 26.00 4377453.00 3208854.00 9.00 31.00 18.00 91947800.00 3046950.00 2008.00 2007.00 94994750.00 31.00 4.00 24.00 4.00 22.00 ...

http://www.prefecturahunedoara.ro/fileadmin/user_upload/_temp_/Rapoarte/Partea2.pps

Date added: May 3, 2013 - Views: 3

ppt
PowerPoint Presentation

Since 1991, Moldova applies its ... Proiectul de lege menţionat a fost aprobat prin Legea nr.441-XVI din 28 ... întreprinsă întru majorarea încasărilor la taxele locale a fost elaborarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.18 din 15.02.2006 privind recomandările cu privire la aspectele ...

http://www.mf.gov.md/common/istitutii/inspfiscal/Raport_anual_2006.ppt

Date added: December 3, 2011 - Views: 15

ppt
Igiena Mediului - newsiasi.ro - Prima pagina - newsiasi.ro

... 18 asistenti medicali ... in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. datele din ... capabil să se formeze în spiritul noilor exigenţe survenite prin aplicarea principiilor de reformă prevăzute în Legea nr ...

http://www.newsiasi.ro/img/att/2007_activitate_anul_v1_r.ppt

Date added: October 16, 2011 - Views: 12

ppt
Slide 1

... 2007 2008 2009 2010 2011 CAS 9,5% -19,5% 9,5% - 18,0% 10,5% - 20 ... Modificari la Legea contabilităţii 82 / 1991 ... Modificari ale altor contributii PowerPoint bemutató INACTIV = FAPTA INSCRISA IN CAZIERUL FISCAL Modificari la Legea contabilităţii 82 / 1991 ORDIN nr. 2.869 din 23 ...

http://hita.hu/Download.aspx?AttachmentID=0175101d-f13f-4c96-aed2-ba286075837f

Date added: May 6, 2013 - Views: 6

ppt
Aprilie 2013 - Prefectura Cluj

... 118.800 150 11 Legea nr. 82/1991 rep 1 Confiscari de sume Valoare amenzi Nr. amenzi Nr. avertismente Acte normative Rezultate Trim.I 2013 Mentionam ca din totalul de 286 ... 4.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 10.01 117.09 654.15 14.01 17.01 18.01 35.01 36.01 Stingeri pe alte cai decât ...

http://www.prefecturacluj.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1231.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 6

ppt
Evoluția sistemului bancar al României

... a caror activitate este reglementată de Legea nr. 58/1998 - Legea bancară, ... Reforma sistemului bancar a inceput in 1990-1991 prin elaborarea și abordarea unei noi legislații bancare privind și functionarea băncii centrale ... de la 18 la sută în decembrie 2008 la 12 la sută în ...

http://lopotenco.blog.com/files/2012/02/Bazele-Activ.-Bancare.pptx

Date added: December 10, 2013 - Views: 3

ppt
Conferinta ASRO -ELCEN.ppt - ASRO versiunea in limba romana

Cogenerarea de inalta eficienta Legea energiei electrice nr. 13/2007, ... (ELCEN) a fost infiintata prin H.G. nr. 1524/18 ... 1.57 1.34 10.06 18.07 18.84 9.10 8.11 16.15 2001.00 0.37 0.26 2.31 11.20 11.95 9.68 2.44 0.35 4.10 2002.00 0.17 1990.00 1991.00 1992.00 1993.00 1994.00 1995.00 1996 ...

http://www.asro.ro/romana/noutati/2009/lucrariConfStdoct2009/B/Conferinta%20ASRO%20-ELCEN.ppt

Date added: February 8, 2012 - Views: 21

ppt
PowerPoint Template - Asigurari - Totul despre asigurari

... fiind înscris la Nr. 1 în Registrul administratorilor de arhivă electronică menţinut de MCSI) ... Semnătura Electronică Legea 135/2007 – Arhivarea Electronică Legea 82/1991 ... Ministerul Finanţelor Publice, 18.02.2010) e-Factur@ e-Factur@ ...

http://www.1asig.ro/documente/alb2010/w2/2.ppt

Date added: March 9, 2014 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

... şi constituie obiect al dreptului de autor. În România standardul beneficiază de protecţia acordată de Legea nr.8 ... membru între 1991-2004 şi ... 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide ...

http://www.medaconsulting.ro/eficienta/desk/sesiunea%202/Tatiana%20Scarlatescu%20-%20Expert%20principal%20standardizare,%20ASRO.pps

Date added: November 11, 2011 - Views: 29

ppt
PowerPoint Presentation

Referinţe bibliografice DOCUMENTE DE BREVETE Legea nr 8/1996 privind ... 11 June 1986 [citat 14 februarie 1991]. Acces nr.0008752. Disponibil prin ... Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Slide ...

http://webbut.unitbv.ro/Carti%20on-line/Repanovici/reguli_lucrare.ppt

Date added: July 6, 2013 - Views: 9

ppt
ASOCIATIA DE LEASING BANCAR - ALB - Asociatia Societatilor ...

... FISCAL LEGEA 31/2000 O.G.28/2006 CODUL VAMAL LEGISLATIA LEASING-ULUI O.G.51/1997 Propuneri de modificari/completari la legea leasing-ului (Ordonanta de Guvern nr. 51/1997 privind ... si beneficiilor catre utilizator Legea 82/1991 OMF ... 18.200 444 total ...

http://www.alb-leasing.ro/Documents/2006/Prezentare_seminar_ziarul_Gandul_21_03_2006.ppt

Date added: June 19, 2013 - Views: 3

ppt
Octombrie2013 - Prefectura Cluj

Legea 50 /1991 republicată la ... Cluj TEMATICA ÎNTÂLNIRII: Informare privind aplicarea, la nivelul judeţului Cluj, a prevederilor Legii nr. 50/1991 ... 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 ...

http://www.prefecturacluj.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1554.ppt

Date added: December 17, 2013 - Views: 4

ppt
Slide 1

... (18) din legea 31/1990 republicata. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului cu auditorul financiar. Prezentarea, ... in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania si anume Legea contabilitatii nr. 82/1991, ...

http://www.sifm.ro/aga/aga%202011/PREZENTARE%20AGOA%20SIF%20MOLDOVA%202011.pptx

Date added: May 20, 2012 - Views: 7

ppt
PowerPoint Presentation

... > se va furniza ca şi rezultat şi o pagina care conţine propoziţia "Mircea Ionescu şi Grigore Popescu au scris în 1991 un ... art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind ... 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 ...

http://webbut.unitbv.ro/Carti%20on-line/Repanovici/curs%20resurse%20informationale.ppt

Date added: May 7, 2013 - Views: 11

ppt
Olimpiade şi concursuri şcolare - Colegiul Naţional de ...

... instrument de lucru în predare – învăţare – evaluare în ANUARUL NR. 1 a C. N ... Neamţ s-au realizat activităţi cu tema ,,Delicvenţa juvenilă, absenteismul, consumul de droguri, infracţiuni la legea 61/1991, legea 535/2004 ... cls. a XII-a Istorie Lăcătuşu Ana 18 ...

http://cni.nt.edu.ro/liceu/download/raport_anual.ppt

Date added: October 29, 2011 - Views: 26

ppt
Putere-CSM-Abuz - Cristi Danilet - Judecator

Dan Lupascu: Legea nu zice delegare, ci ... impotriva Hotararii Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301 din 18 ... Cristian Deliorga detine, in comuna Rasova (jud. Constanta), o jumatate dintr-un teren arabil de 4.4 ha (mostenit in 1991) si o alta ...

http://cristidanilet.ro/docs/2008%20Putere-CSM-Abuz,%20Timisoara.ppt

Date added: June 26, 2012 - Views: 13

ppt
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII NR.2 VERNEŞTI PROIECTUL ...

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII NR.2 VERNEŞTI ... CUNOAŞTE-MĂ ŞI PĂZEŞTE LEGEA MEA! NU LUA NUMELE PĂDURII ÎN BATJOCURĂ! ... V.-,,Contribuţii la flora României’’- Reviste de studii botanice; Bucureşti; 1991-2004 * Ciocârlan, V.-,,Flora ilustrată a României’’; ...

http://padurea-merioara.wikispaces.com/file/view/Prezentare+profesor.ppt

Date added: October 26, 2012 - Views: 10

ppt
teza doctorat BUNA.ppt - Universitatea din București ...

... dintre care o întrebare deschisă (întrebarea nr. 17), 18 întrebări închise (întrebările ... (Giroux, Guy, La déontologie professionelle dans le champs du journalisme. Portée et limites, Communication, vol. 2, nr. 2, 1991 ... dincolo de ceea ce le cere nemijlocit legea, piaţa şi ...

http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2010Ianuarie/Vergu%20Melania%20-%20Mass%20Media%20si%20Manipularea.%20Etica%20Mass-Media.%20O%20Cercetare%20de%20Etica%20Aplicata/teza%20doctorat%20BUNA.ppt

Date added: October 15, 2011 - Views: 34

ppt
Diapozitivul 1 - Directia de Sanatate Publica Iasi

... de un nr. de 21 spitale, din care: Publice – 18 spitale: 14 spitale in subordinea ... si Competenta Profesionala pentru cazurile de malpraxis care functioneaza in cadrul DSP Iasi in baza Ordinului MSP nr. 1343/2006, Legea 95/2006, Ordin MSP 482/2007 si Decizie ASP 22/29.01.2007 si 155/17 ...

http://www.dspiasi.ro/media/2010-raport_activitate.ppt

Date added: October 30, 2011 - Views: 75

ppt
Slide 1

... LA DAREA ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIILOR SAU AMENAJĂRILOR NOI DE RETINUT LA AVIZARE POTRIVIT ART NR. 51 DIN LEGEA 307/2006 ... de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind ... Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 ...

http://www.isubihor.rdsor.ro/ipi/avizare/acte%20normative/cereri%20avize%20si%20autorizatii/Normele%20metodologice%20de%20avizare%20si%20autorizare%20privind%20securitatea%20la%20incendiu%20si%20protectia%20civila%20(extras%20din%20OMAI%203-2011).pps

Date added: February 3, 2013 - Views: 12

ppt
BINE AŢI VENIT, DASCĂLI DE IERI ŞI DE AZI!

16-18 Octombrie 2009, BRASOV Alianta ... Prin Legea „Armand Călinescu” pentru organizarea învăţământului se hotărăşte înfiinţarea Şcolii normale superioare în ... prin adresa M.E.Î. nr. 45816/15.11.1991 liceul redevine real-umanist sub denumirea de Liceul Teoretic ...

http://cngi.is.edu.ro/ftp/prezentare%20ACC.ppt

Date added: June 5, 2013 - Views: 6

ppt
Tipuri de interventii medicale in vederea renuntarii la fumat ...

... 100:1423‐31 Too time consuming 43% Not effective 38% No confidence in ability 22% Unpleasant past experience 18% Low confidence in knowledge 16% Intrusion of ... Proiecte ONG Legea 349 din iunie 2002 ... Hollis, J.F et al. (1991). . Preventive Medicine, 20:497 ...

http://www.umfiasi.ro/Rezidenti/suporturidecurs/Facultatea%20de%20Medicina/Pneumologie/Conf.%20dr.%20Antigona%20Trofor/Cursuri/Tipuri%20de%20interventii%20pentru%20renuntarea%20la%20fumat.ppt

Date added: July 9, 2013 - Views: 3

ppt
Fizica pentru perfectionarea profesorilor “Profesorul si ...

... Taylor Jr. 1992 - Georges Charpak 1991 - Pierre-Gilles de Gennes ... a enuntat legea empirica fundamentala care exprima functionarea circuitului integrat inclusiv a componentelor sale si care prevede ca numarul componentelor sale sa se dubleze la fiecare 18-24 de luni la ...

http://www.pecska.ro/letoltesek/fizika/curs%201%20ppf%2007122007%20final.ppt

Date added: May 17, 2012 - Views: 12

ppt
PowerPoint Presentation

Tinbergen J., International economic integration, Amsterdam, Elsevier, 1965 18. Н.Волгина ... 1990: semnarea acordului Schengen 1991-1993: ratificarea ... R.Moldova /10-2000/ Codul Vamal nr. 1149-XIV 20.07.2000 Legea R.Moldova cu privire la ...

http://www.matricala-a.narod.ru/curs_integrarea_europeana.ppt

Date added: May 13, 2013 - Views: 7

ppt
Slide 1

Pentru populaţia generală, doza maximă admisă este de 1/10 din doza profesională: 5 mSv/an (ICRU-60-1991 ... neutropenie (sute/mm3), trombocitopenie (sub 10 000/mm3), anemie (nr. hematii sub 1 ... Se interzice expunerea sub varsta de 16 ani, expunere strict supravegheta peste 18 ...

http://www.umfiasi.ro/masterate/Suporturi%20de%20curs/Facultatea%20de%20Bioinginerie/MASTER.MANAGEMENT%20PENTRU%20SANATATE.%20CURS.%20RISCURI%20OCUPATIONALE%20IN%20SANATATE/C6%20RISCURI-%20RADIATII%20IONIZANTE-SS.ppt

Date added: June 13, 2013 - Views: 5