Audit Menurut Para Ahli pdfs

Searching:
Download
Audit Menurut Para Ahli - Fast Download

Download Audit Menurut Para Ahli from our fatest mirror

Peranan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian ...

8712 dl's @ 1564 KB/s

pdf
Peranan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian ...

Peranan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Intern Aktivitas ... Menurut Hansen dan Mowen (2005:477), “Manufaktur JIT ... c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit d. Filosofi dan gaya operasi manajemen e. Struktur organisasi

http://repository.maranatha.edu/455/1/Peranan%20Sistem%20Informasi%20Akuntansi%20Terhadap%20Pengendalian%20Int.pdf

Date added: June 22, 2012 - Views: 984

pdf
BAB II LANDASAN TEORI II.1. Audit Operasional II.1.1 ...

6 BAB II LANDASAN TEORI II.1. Audit Operasional II.1.1. Pengertian Audit Operasional Ada beberapa pengertian mengenai audit operasional menurut para ahli.

http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab2/2009-2-00039-AK%20Bab%202.pdf

Date added: August 31, 2013 - Views: 14

pdf
Matlamat & Objektif Korporat - Golden Pharos

“BAHAWA menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, para Pengarah dengan ini diberikan kuasa untuk menerbitkan saham Syarikat ini, ... Audit dan syarikat-syarikat yang berkenaan dengan ... prestasi ahli bahagian audit dalaman; (d) ...

http://www.goldenpharos.com/fin/gpb-annual-2006-v1.pdf

Date added: March 17, 2012 - Views: 66

pdf
AUDIT KOMUNIKASI SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS DAN ...

72 Audit Komunikasi Sebagai Alat Untuk Mengukur Efektifitas dan Efisiensi Komunikasi Dalam Suatu ... tidak banyak para ahli yang menggunakannya. ... Menurut catatan beberapa ahli, audit komunikasi setidaknya memakan waktu

http://elmurobbie.files.wordpress.com/2009/02/audit-komunikasi.pdf

Date added: April 1, 2012 - Views: 17

pdf
BAB II LANDASAN TEORI II.1. Audit Operasional II.1.1 ...

Berikut ini definisi audit operasional dari para ahli auditing menurut buku Widjaja Tunggal, Amin (2004) : 1. ... Tahap – tahap dalam audit operasional menurut Agoes S (2004) adalah sebagai berikut : 1. “Survei Pendahuluan (Preliminary Survey)

http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab2/2009-2-00053-Ak%20Bab%202.pdf

Date added: October 8, 2013 - Views: 2

pdf
CONTOH SOAL DAN JAWABAN - Adypato | It is my style!!!

( TRAMPIL / AHLI ) CONTOH SOAL DAN JAWABAN Dasar-dasar Auditing 1 PETUNJUK PENGISIAN: ... Keberhasilan suatu audit menuntut kompetensi dari para auditornya. Jelaskan yang ... - Saldo menurut Buku Kas per tangga l 31 Agustus 2005 Rp. 60.

http://adypato.files.wordpress.com/2010/08/soal-soal-auditing.pdf

Date added: October 3, 2012 - Views: 785

pdf
NOTIS MESYUARAT NOTICE OF MEETING 1-4 PENYATA MENGIRINGI ...

LAPURAN JAWATANKUASA AUDIT AUDIT COMMITTEE REPORT STATISTIK PEMEGANG SAHAM ... Memilih semula TAI KEIK HOCK yang bersara munurut Para 7.28(2) Bab 7 menurut Syarat Penyenaraian Bursa ... Seorang ahli yang berhak hadir dan mengundi dalam mesyuarat tersebut berhak melantik seorang proksi untuk

http://announcements.bursamalaysia.com/EDMS/hsubweb.nsf/1c0706d8c060912d48256c6f0017b41c/48256aaf0027302c48256b1b0022e521/$FILE/EGCom-AnnualReport%202001%20(915KB).pdf

Date added: June 8, 2012 - Views: 4

pdf
BAB VDESAIN PRODUK - LAB SISTEM DAN MANAJEMEN | Fakultas ...

konsep mutu menurut para ahli adalah sebagai berikut yaitu (Gaspersz, ... Sistem mutu menurut ISO 9000 (Kadarisman,1994) mencakup: •gambarandan karakteristik menyeluruh produkatau jasa, ... Audit Mutu Internal

http://labsistemtmip.files.wordpress.com/2010/02/bab-vdesain-produk.pdf

Date added: September 29, 2012 - Views: 32

pdf
LAPORAN JURUAUDIT KEPADA AHLI WYZ BERHAD LAPORAN MENGENAI ...

KEPADA AHLI WYZ BERHAD (Diperbadankan di Malaysia) ... Para pengarah syarikat bertanggungjawab dalam penyediaan dan pembentangan ... Kami telah melaksanakan audit tersebut menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia.

http://www.mia.org.my/handbook/guide/RPG/RPG9.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 4

pdf
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1 ...

Perencanaan Audit SDM Menurut Sadili Samsudin (2006:321) dalam bukunya “Manajemen sumber ... Adapun pengertian efektivitas menurut para ahli diantaranya sebagai berikut : R.A Supriyono (2000:33) dalam bukunya yang berjudul “Sistem

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/451/jbptunikompp-gdl-lastilevia-22525-5-unikom_l-i.pdf

Date added: July 20, 2013 - Views: 7

pdf
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING - Bursa Malaysia

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Ahli-Ahli Syarikat yang Keempat ... 3 Untuk meluluskan pembayaran yuran para Pengarah. 4 Untuk melantik semula pengarah-pengarah berikut menurut Artikel 116 Tataurusan Syarikat:-(a) ...

http://announcements.bursamalaysia.com/EDMS/subweb.nsf/7f04516f8098680348256c6f0017a6bf/3e3e93fb594c04aa48256c0d000b28b3/$FILE/Aji-Cover-NoticeAGM-ChairmanStatement-CorpGov-AuditCmt%20(470KB).pdf

Date added: May 27, 2013 - Views: 2

pdf
Pengertian Media Auditif Menurut Para Ahli

Pengertian Media Auditif Menurut Para Ahli 1/1. Created Date: 7/25/2014 12:58:29 AM

http://blog.elearning.unesa.ac.id/pdf-archive/pengertian-media-auditif-menurut-para-ahli.pdf

Date added: August 31, 2013 - Views: 1

pdf
AUDIT INFORMASI: KESESUAIAN KOLEKSI CETAK DENGAN KEBUTUHAN ...

Beberapa definisi audit informasi menurut para ahli: 1. Botha dan Boon (2003) Audit informasi merupakan suatu pemeriksaan sistematis dari sumber informasi, penggunaan informasi, arus informasi dan manajemen dari dalam suatu organisasi. Pemeriksaan ...

http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jip/article/download/752/727

Date added: July 30, 2013 - Views: 2

pdf
Contents Kandungan - TDM BERHAD

Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 117, Tataurusan Pertubuhan: (a) YB Wan Hisham Bin Dato ... Pengarah silih ganti tidak boleh dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Audit. Ahli-ahli Jawatankuasa Audit hendaklah memilih seorang Pengerusi daripada kalangan mereka ...

http://tdmberhad.com.my/news/ar03.pdf

Date added: July 30, 2013 - Views: 1

pdf
PENGARUH INDEPENDENSI EKSTERNAL AUDITOR TERHADAP KUALITAS ...

kualitas audit yang dihasilkannya. ... Menurut Marchelo dalam penelitiannya yang berjudul Audit KAP Belum Tentu Independen, 2010, ... Sikap objektif akan memungkinkan para auditor melaksanakan audit dengan suatu cara, ...

http://repository.maranatha.edu/34/1/PENGARUH%20INDEPENDENSI%20EKSTERNAL%20AUDITOR%20TERHADAP%20KUALITAS%20PE.pdf

Date added: February 10, 2013 - Views: 23

pdf
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Struktur Pengendalian Intern 1 ...

pengendalian intern menurut para ahli adalah: ... Pengendalian intern menurut Mulyadi (2001:163) yaitu :“Struktur ... Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan . Lampiran A paragraph 84 menjelaskan lima

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22802/4/Chapter%20II.pdf

Date added: August 26, 2013 - Views: 3

pdf
BAB II AUDIT PERSEDIAAN BERDASAR STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN ...

Beberapa ahli ekonomi, khususnya para pakar akuntansi memberikan beberapa definisi mengenai auditing. ... 2.6.5 Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit (SA Seksi 312) Menurut SA Seksi 312, risiko audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain

http://e-journal.uajy.ac.id/1699/3/2EA15427.pdf

Date added: March 20, 2014 - Views: 1

pdf
PENGARUH FEE AUDIT, KOMPETENSI AUDITOR DAN PERUBAHAN ...

dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas ... para auditor eksternal yang akan mengaudit dibidang pemerintahan juga diwajibkan untuk mengikuti United ... hal ini dikarenakan tingkat kerumitan sifat lingkungan audit pemerintahan. Menurut Lowenshon dan Collins ...

http://nswahdi.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/103-SIPE-39.pdf

Date added: May 29, 2014 - Views: 1

pdf
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERAN ...

Penguji Ahli . iii. ... Sigit, dan para . Gymers. yang lainnya, ... internal and external audit functions.” Sedangkan menurut Elder, Arens, Alvin, dan Beasley (2009), komite audit adalah: “An audit committee is a selected number of members of a company’s

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21211/1/RIZKY%20NURFAJRI-FEB.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 3

pdf
c o n t e n t s

3. untuk meluluskan bayaran yuran para Pengarah sebanyak RM503,002 dan dibahagikan kepada para Pengarah ... 4. untuk melantik semula para Pengarah yang bersara mengikut giliran menurut Tataurusan Syarikat; Aktikel 85 (a) ... Ahli Jawatankuasa Audit Kehadiran dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah yang

http://www.tasekcement.com/tasek_annual_report/2001/Tasek_AR2001_cover_pg01_09.pdf

Date added: March 12, 2012 - Views: 4

pdf
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1 ...

Sedangkan tugas komite audit menurut Antonius Alijoyo, Subarto Zaini (2004:98 ... Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan diatas keanggotaan komite audit adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan mempunyai sifat independent ... Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/450/jbptunikompp-gdl-alimuktini-22497-4-unikom_-i.pdf

Date added: January 21, 2014 - Views: 1

pdf
NOTICE IS HEREBY GIVEN - TDM BERHAD

Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 114, Tataurusan Pertubuhan Syarikat: (a) YB Haji Md. Azmi Bin ... Pengarah silih ganti tidak boleh dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Audit. Ahli-ahli Jawatankuasa Audit hendaklah memilih seorang Pengerusi daripada kalangan ...

http://tdmberhad.com.my/news/ar02.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
Annual Report 2002 Transforming for growth

Para ahli Jawatankuasa Imbuhan adalah seperti berikut: 1) ... Pendedahan mengenai imbuhan para Pengarah disediakan menurut Lampiran 9C, Bahagian A, Perkara 10 Syarat-syarat Penyenaraian BSKL. ... JAWATANKUASA AUDIT Ahli-ahli

http://www.mmc.com.my/pdf/AnnualReport/MMC%20Annual%20Report%202002.pdf

Date added: February 11, 2012 - Views: 10

pdf
Kasus Bansos Bengkalis, Polda Tunggu Audit BPKP

Hasil audit ini, untuk menentukan kerugian negaranya. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP ... termasuk meminta masukan dari para ahli dan telah ... menurut laporannya, kasus dana Bansos sebesar Rp230 miliar ini disalurkan ke sekitar 2.000 orang. Ribuan penerima ini ...

http://riauplus.com/hukum/7002-kasus-bansos-bengkalis-polda-tunggu-audit-bpkp.pdf

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

pdf
71 Audit Sistem Informasi - BINA NUSANTARA :: OPEN COURSEWARE

Audit Sistem Informasi Pengertian Menurut pendapat Ron Weber (1999, p.10 ), ... para akuntan yang memeriksa sistem pembukuan secara manual. ... pendekatan ini yaitu memerlukan biaya yang besar dan tenaga ahli yang terampil. Audit with the computer Dalam audit dengan komputer ...

http://repository.binus.ac.id/content/KA122/KA12297769.pdf

Date added: April 9, 2012 - Views: 36

pdf
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Teori Umum Pengertian Sistem Informasi

2.1.2 Pengertian Audit Menurut Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Jusuf, A.A. (1997, p1), auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti ... Para ahli setuju bahwa penipuan terjadi karena hasil dari interaksi

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2010-1-00860-KA%20Bab%202.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

pdf
Abstrak - Pusdiklatwas BPKP

Keterangan ahli dapat diberikan baik di tingkat penyidikan maupun pada tahap ... Dari analisis perubahan bukti audit dan bukti menurut hukum (KUHAP) dapat disarankan sebagai berikut: 1. Karena bukti audit tidak selalu dapat dijadikan bukti menurut hukum, maka para auditor APIP ...

http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/files/post/20131115_202228/KENDALA%20PENYIDIK%20MERUBAH%20BUKTI%20AUDIT%20MENJADI%20BUKTI%20HUKUM%20DALAM%20PERKARA%20TPK.pdf

Date added: December 5, 2013 - Views: 1

pdf
KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT - Pusdiklatwas BPKP

Sebutkan unsur kebijakan dan prosedur pengendalian mutu audit menurut Ikatan Akuntan Indonesia ? ... Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif ... audit. Auditor dapat menggunakan tenaga ahli untuk memperoleh bukti yang cukup, kompeten dan

http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/namafile/297/KESA_AHLI.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 11

pdf
Star04 01 AGM/Highlights - I3investor

Ahli Jawatankuasa Audit hendaklah dilantik oleh Lembaga dari ... Menurut Nielsen Media Research Malaysia, para pengiklan telah membeli ruang media dan masa udara bernilai RM4.4 bilion di negara ini pada tahun 2004, meningkat sebanyak 17%

http://cdn1.i3investor.com/my/files/dfgs88n/2005/04/25/1449740437-327184476.pdf

Date added: January 29, 2014 - Views: 1

pdf
PENGARUH KOMPETENSI, DAN MOTIVASI TERHADAP KUALITAS AUDIT

ahli di bidang akuntansi dan auditing. ... Tambahan keahlian ini akan menghasilkan return positif dalam free audit. Sehingga para ... Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) dalam Lasmahadi (2002) ...

http://blognyaekonomi.files.wordpress.com/2013/06/886-2458-1-pb.pdf

Date added: June 1, 2014 - Views: 1

pdf
BAB II KAJIAN TEORI A. Konsep Dasar tentang Persepsi 1 ...

Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang ... - Audit Sumber: Riant Nugroho, 2009: 526 3. ... Faktor pertama berkaitan dengan diktum atau rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan (decision maker). Menyangkut apakah rumusan kalimatnya jelas atau tidak ...

http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf

Date added: August 16, 2013 - Views: 12

pdf
ANALISIS KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN VALUE FOR ...

BERDASARKAN VALUE FOR MONEY AUDIT ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2007-2011 ... Menurut Tymyagami (dalam Badrika, 2006) Salah ... dari para ahli tersebut, maka dapat

http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJM/article/download/2105/1838

Date added: February 18, 2014 - Views: 3

pdf
KEPENTINGAN AUDIT KOMUNIKASI Rosidayu Hj Sabran Program ...

Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi hari ini merupakan sebab utama para ... struktur organisasi serta bentuk-bentuk interaksi yang diamalkan oleh ahli-ahlinya iaitu individu dan penghubung (Littlejohn, ... Perancangan Pelaksanaan Audit Komunikasi Menurut Holland dan Gill ...

http://ddms.usim.edu.my/bitstream/handle/123456789/1519/KEPENTINGAN%20AUDIT%20KOMUNIKASI.pdf?sequence=1

Date added: March 19, 2012 - Views: 25

pdf
REFORMASI TATA KELOLA PERADILAN Oleh Prof. Dr. Jimly ...

Menurut para ahli, yang diinginkan oleh konsumen, atau dalam hal ini pencari keadilan, dari bekerjanya sistem dan fungsi-fungsi manajemen itu adalah: ... Court Performace Standards, adoption of audit procedures and use of outside auditors;

http://www.jimly.com/makalah/namafile/107/REFORMASI_TATA_KELOLA_MANAJEMEN_PERADILAN.pdf

Date added: June 27, 2012 - Views: 8

pdf
Audit Lanjut-Audit Pemasaran BAB II AUDIT PEMASARAN

Menurut Kotler, audit pemasaran merupakan pengujian yang komprehensif, sistematis, ... Perusahaan belum memiliki tenaga ahli dan peralatan untuk membuat makanan ... para pelanggan yang berkeinginan melaksanakan pesta ulang tahun ataupun pesta

http://www.ilab.gunadarma.ac.id/modul/NewATA/Modul%20ATA/Pemeriksaan%20Akuntansi%20Lanjut/M2.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 2

pdf
mencipta lapangan terbang masa depan 1999

mencipta lapangan terbang masa depan ... Jawatankuasa Audit. Jika Pengerusi tidak hadir, para ahli ... Kepentingan Para Pengarah Menurut daftar pegangan saham para pengarah, tiada seorang pengarah yang memegang jawatan pada akhir tempoh kewangan

http://ir.chartnexus.com/malaysiaairports/doc/ar/ar1999.pdf

Date added: July 31, 2013 - Views: 1

pdf
KONSENTRASI AUDITOR DAN PENETAPAN FEE AUDIT: INVESTIGASI PADA ...

diutarakan oleh para ahli. Mulyadi (2002: 9) mengartikan auditing adalah suatu proses sistematik untuk ... Jenis audit menurut Arens, dkk.,(2003: 11) pada umumnya dikelompokan menjadi tiga golongan yaitu audit laporan keuangan ...

http://journal.uii.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/2260/2062

Date added: February 4, 2013 - Views: 10

pdf
65 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

oleh para ahli: 1. Menurut Arens dan Loebbecke (2000,12), audit operasional didefinisikan ... Jadi menurut definisi diatas, audit operasional hanya bertujuan menilai efektivitas suatu kegiatan, apakah telah sesuai dengan standar yang telah

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/10364/642/Bab%202.pdf?sequence=9

Date added: April 14, 2014 - Views: 1

pdf
AUDIT MANAJEMEN SEBAGAI PENILAIAN EFEKTIVITAS SUMBER DAYA ...

Pengertian Audit Pengertian audit menurut A. Arens (1996:1) didefinisikan sebagai suatu proses ... Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses

http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/635/578

Date added: October 10, 2013 - Views: 8

pdf
LAPORAN JURUAUDIT KEPADA AHLI AFFIN BANK BERHAD

LAPORAN JURUAUDIT KEPADA AHLI AFFIN BANK BERHAD No. Syarikat: 25046 T ... Penyata-penyata kewangan tersebut adalah tanggungjawab para Pengarah Bank. ... sempurna menurut peruntukan-peruntukan Akta tersebut.

http://affinbank.com.my/corporate/01pdf-m/laporan_juruaudit_kepada_ahli_abb.pdf

Date added: January 11, 2014 - Views: 1

pdf
SIM - sistem informasi eksekutif - contoh kasus

Beberapa pengertian Sistem Informasi menurut para ahli : a. Menurut Kadir (2003:54) sistem adalah sekumpulan elemen yang saling ... Dapat digunakan untuk pelacakan pemeriksaan (audit trail). 7) Dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung (back-up) dari file data komputer.

http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._MANAJEMEN_FPEB/197207152003121-CHAIRUL_FURQON/015._SIM-sistem_informasi_eksekutif-contoh_kasus.pdf

Date added: May 13, 2013 - Views: 6

pdf
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUASAN ...

oleh para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa auditing adalah 7 “suatu kegiatan untuk meyakini kewajaran laporan keuangan suatu ... Jenis-jenis Audit Menurut Boynton and Johnson (2005:6) ada tiga jenis audit, sebagai berikut : a.

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4013/1/ASTRED%20AYUTHYAS%20WIDYAMI-FEB.pdf

Date added: January 9, 2014 - Views: 1

pdf
teori teori komunikasi kepemimpinan - Bing

Quality audit is the process of systematic examination of a quality system carried out by an internal or external quality auditor or an audit team. ... Teori Kepemimpinan Menurut Para Ahli. Title: teori teori komunikasi kepemimpinan - Bing

http://pdfdirff.com/download/teori-teori-komunikasi-kepemimpinan.pdf

Date added: July 24, 2014 - Views: 1

pdf
JURNAL EKONOMI Volume 21, Nomor 3 September 2013

Berbagai pandangan tentang kualitas audit dikemukakan oleh para ahli, De Angelo (1981) menyatakan bagaimana ... Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik ... Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan

http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/1741/1713

Date added: March 17, 2014 - Views: 1

pdf
Program-kerja Audi1t SI - BINA NUSANTARA :: OPEN COURSEWARE

Bagian Dukungan Teknis (terdiri dari para spesialis operating systems, ahli database, ahli komuniksi data). Unit fungsional pengguna jasa informasi ... Hal – hal yang dikemukan dalam laporan hasil audit harus merupakan hal yang menurut pertimbangan auditor cukup penting untuk dilaporkan.

http://repository.binus.ac.id/content/KA122/KA12217674.pdf

Date added: March 15, 2012 - Views: 48

pdf
GUNADARMA UNIVERSITY LIBRARY : http://library.gunadarma.ac.id ...

Menurut para ahli: 1. Leslie R Howard(2002, hal 2) Audit merupakan suatu pengujian yang independen dan perny- ... ANALISIS PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL PENJUALAN PADA PT GUDANG GARAM TBK 3 yaitu: a. Merencanakan pekerjaan yang akan dilak-

http://www.papers.gunadarma.ac.id/index.php/economy/article/viewFile/17635/16749

Date added: October 4, 2013 - Views: 2

pdf
laporan tahunan 2001 annual report - I3investor

laporan tahunan 2001 annual report. medas corporation berhad 1 Contents ... Meluluskan pembayaran Yuran para Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2001. 3. ... Seseorang ahli Syarikat yang berhak hadir dan mengundi adalah berhak untuk melantik seorang proksi untuk hadir

http://cdn1.i3investor.com/my/files/dfgs88n/2001/09/03/1448762171-1630448385.pdf

Date added: November 20, 2013 - Views: 1

pdf
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Teoritis Audit ...

Dari beberapa pengertian di atas,secara garis besar para ahli memiliki makna dan tujuan yang sama dalam menjelaskan arti dari . fraud Kecurangan ... disengaja diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Menurut Standar Profesi Akuntan Publik i 316.1 (SPAP) SA Seks

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35120/4/Chapter%20II.pdf

Date added: September 7, 2013 - Views: 2

pdf
PENGARUH FINANCIAL EXPERTISE OF COMMITTEE AUDIT MEMBER ...

Komite Audit Menurut Keputusan Bapepam no.IX 1.5 tahun 2004 mengenai pembentukan ... proporsi anggota komite audit yang ahli dalam bidang keuangan ... Para manajer akan berusaha untuk menyajikan laba terlihat positif.

http://eprints.undip.ac.id/35287/1/jurnal_widya_nur_anisa.pdf

Date added: August 31, 2013 - Views: 4

pdf
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN, PENGAWASAN DAN AUDIT DALAM KITAB ...

Para ahli ini meyakini dan mengakui bahwa formulasi konsep dan penerapan dari konsep penghasilan dan pendapatan, pengeluaran beban dan biaya, pajak penghasilan, ... Dan hal ini menunjukkan bahwa audit menurut Arthasastra dilakukan setiap tahun dan dilaksanakan setiap akhir tahun buku, ...

http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/download/302/257

Date added: May 10, 2014 - Views: 1