Co S Wyrazy Z Dwuznakami docs

Searching:
Download
Co S Wyrazy Z Dwuznakami - Fast Download

Download Co S Wyrazy Z Dwuznakami from our fatest mirror

LUTY - Szkoła Podstawowa imienia Króla Zygmunta Augusta w ...

4304 dl's @ 9446 KB/s

doc
LUTY - Szkoła Podstawowa imienia Króla Zygmunta Augusta w ...

-czyta i pisze wyrazy z dwuznakami Sz, sz-zna jednostkę grosza i jej skrót - liczy pieniądze-rozwiązuje zadania różnymi metodami Kartoniki z dwuznakami, Monety groszowe. ... Co robić, aby się nie przeziębiać oraz nie zarażać innych?

http://www.sp.wasilkow.pl/szkola/pliki/Plan_wynikowy_klasy_I_-_luty.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 7

doc
Plan wynikowy do klasy pierwszej do podręcznika Odkrywam siebie

– wie, co wynika z przynależności do. rodziny, jakie powinny być relacje. między najbliższymi ... – czyta wyrazy i zdania z poznanymi. dwuznakami – przepisuje zdania z druku – dba o estetykę i czytelność pisma – prawidłowo wymawia wyrazy

http://www.mac.pl/mod/82/fID/76/fi/Plan_wynikowy_dla_klasy_1_z_wymaganiami_podstawowymi_i_rozszerzonymi.doc/iID/7377/t/dF

Date added: October 8, 2012 - Views: 7

doc
Ćwiczenia doskonalące technikę czytania.

Przykłady ćwiczeń utrwalających wyrazy . z dwuznakami. ... Zadaniem uczniów jest wybrać te wyrazy, które wiążą się z ilustracją. ... „Popatrz na te obrazki, przeczytaj, co jest pod nimi napisane i wykonaj polecenie”. Obrazek: ...

http://www.eduforum.pl/modules.php?name=Publikacje&d_op=getit&lid=4649

Date added: November 28, 2011 - Views: 15

doc
Plan wynikowy do klasy pierwszej do podręcznika Odkrywam siebie

– czyta wyrazy i zdania z poznanymi. dwuznakami – przepisuje zdania z druku – dba o estetykę i czytelność pisma ... – wie, co dzieje się z roślinami, gdy. zanieczyszczone są: woda, gleba, powietrze – zna różnice pomiędzy drzewem

http://sp112waw.edupage.org/files/lasy_I.doc

Date added: April 12, 2012 - Views: 4

doc
S

– pisze wyrazy i krótkie zdania z dwuznakami Dz, dz, – dzieli wyrazy na głoski i sylaby oraz dokonuje syntezy, – rozwija umiejętność słuchania utworu muzycznego, ... co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,

http://www.operon.pl/content/download/4285/128640/file/Rozklad_tresci_sem_2.doc

Date added: June 29, 2014 - Views: 1

doc
Zintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej

– Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z posiłkami. ... – Czytanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. – Pisanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. ... z kim i w co się bawią dzieci na podwórku i o zaletach takich zabaw.

http://sp1nowybytom.w.interia.pl/publikacje/rozklad%20sem2.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 10

doc
Zintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej

– Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z posiłkami. ... – Czytanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. – Pisanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. ... co dzieje się z roślinami, gdy zanieczyszczone są: woda, ...

http://www.mac.pl/mod/82/fID/76/fi/Godzinowy_rozklad_materialu___klasa_1_semestr_II.doc/iID/6030/t/dF

Date added: January 30, 2012 - Views: 5

doc
PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH DOTYCZĄCY

-czyta wyrazy z dwuznakami. i spółgłoskami-czyta teksty-układa wyrazy z rozsypanek-układa zdania z rozsypanek-dobiera podpisy ... 1.Zabawa, „Co się zmieniło?”- ustawianie obrazków wymienianie według kolejności, zmiana uszeregowania, ...

http://www.galileusz.pl/%7Eszkola21/publikacje/dydakt_wyr.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 9

doc
PLANOWANIE PRACY Z DZIEĆMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO W ...

Czyta i pisze wyrazy z dwuznakami. Potrafi opowiedzieć czytane teksty. Przepisuje wyrazy i zdania. Rozpoznaje różne gatunki zwierząt, w tym zwierzęta egzotyczne. Rozpoznaje melodię walczyka. ... Zarówno rodzice jak i uczniowie muszą być z nimi zapoznani, co jest powszechnym wymogiem.

http://www.aup-kwidzyn.ckj.edu.pl/publikacje/program_pracy_z_dzieckiem_upos.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 23

doc
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im - Serwis: Publikacje ...

... , plansze z poznanymi literami i dwuznakami, wyrazy napisane na tablicy i kartach pracy grupowej,; przewodnik metodyczny do podręcznika „Moja szkoła ... u góry której w ramce napisane są wyrazy (te same co na tablicy) oraz instrukcję: Przeczytaj wyrazy w ramce. Pomyśl, z czym one ...

http://awans.szkola.pl/oficyna/034/BNK_umiem_juz_czytac_i_pisac.doc

Date added: January 15, 2014 - Views: 4

doc
ZABURZENIA ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ - WIKOM - Internet ...

co utrudnia rozumienie treści, w pisaniu mylenie liter. ... wyrazów z dwuznakami, zmiękczeniami - dzielenie zdań na wyrazy, liczenie wyrazów w zdaniu, układanie klocków. obrazujących wyrazy, uzupełnianie zdań brakującym. wyrazem np. "Mama.

http://www.wikom.pl/pm39lodz/pictures/zaburzenia.doc

Date added: August 17, 2013 - Views: 1

doc
Program pracy korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów

Zawsze należy bazować na tym co przychodzi dziecku z łatwością , co dziecko potrafi . ... wyrazy z grupami spółgłoskowymi Usprawnianie analizy słuchowej ... wyszukiwanie w tekście wyrazów z dwuznakami. tworzenie nowego wyrazu przez dodanie dwuznaku lub sylaby ; ...

http://www.oswmlawa.republika.pl/publikacje/program%20pracy%20kore.doc

Date added: March 22, 2012 - Views: 3

doc
Elementarz XXI wieku kl - Wydawnictwo Nowa Era

... słuchanie tekstu „O kleksiku z kałamarza, co na nikogo nie zważa”; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat przykrej przygody Tosi; ... – pisze wyrazy z dwuznakami cz, Cz, sz, Sz . ... – układa wyrazy z sylab i zdania z rozsypanki wyrazowej 1.2a, 1.2d

http://www.nowaera.pl/pomoce/rozklad-materialu-i-plan-pracy/rozklad-materialu-nauczania-w-klasie-1-semestr-2/download-2.html

Date added: August 17, 2013 - Views: 11

doc
www.sp3.kozminwlkp.pl

Nieprawidłowo piszą wyrazy ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami dźwięcznymi bezdźwięcznymi oraz szumiącymi (sz, cz, ż, dż) i syczącymi (s, z, c, dz). Nieprawidłowo piszą wyrazy z samogłoskami nosowymi ą i ę oraz zespołami ... co utrudnia rozumienie czytanych treści ...

http://www.sp3.kozminwlkp.pl/ĆWICZENIA%20PERCEPCJI%20SŁUCHOWEJ%20I%20WZROKOWEJ%20DLA%20DZIECI%20MŁODSZYCH.doc

Date added: August 17, 2013 - Views: 6

doc
www.spswiatnikigorne.eu

Układa wyrazy z rozsypanych sylab, ... O krowie, co fruwać umiała. 5. Odkrycie Mikołaja Kopernika. 6. Toruń miasto Kopernika i ... Wyróżnia w tekście wyrazy z dwuznakami. Uczestniczy w zabawach dydaktycznych, słownych, ruchowych, muzycznych.

http://www.spswiatnikigorne.eu/klasa2a.docx

Date added: October 25, 2013 - Views: 1

doc
www.spproboszczow.pl

– poprawnie pisze wyrazy z dwuznakami, ... – wie, co to jest rzeczownik oraz że wyrazy oznaczające czynności odpowiadają na pytania: co robi? co robią?; – uzupełnia zdania opisujące wiewiórkę podanymi wyrazami;

http://www.spproboszczow.pl/wp-content/uploads/2013/10/elementarz_plan_wynikowy_klasa2cz_1-2.doc

Date added: January 15, 2014 - Views: 2

doc
ZASADY OCENIANIA DŁUŻSZYCH PRAC PISEMNYCH

... w pracy zawarte są niezbędne informacje: co się zdarzyło, kiedy i gdzie miały miejsce przytoczone fakty, wydarzenia, kto brał w nich udział, przebieg ... dzieli wyrazy z dwuznakami na litery i głoski. dzieli wyrazy ze spółgłoskami miękkimi i zmiękczonymi na litery i głoski.

http://www.sp5lask.szkolnastrona.pl/download.php?f=jezyk-polski.doc

Date added: January 31, 2014 - Views: 1

doc
Szanowni Nauczyciele i Nauczycielki - Wydawnictwo Nowa Era

... Ł tworzy wyrazy z sylab i zapisuje je kształtnie i poprawnie w liniaturze, ... tworzy sylaby otwarte z dwuznakami sz, cz, ch i odczytuje je, dzieli wyrazy na sylaby, ... Co mamy z mleka? ...

http://www.nowaera.pl/pomoce/plan-wynikowy/plan-wynikowy-do-klasy-1-semestr-2/download.html

Date added: August 17, 2013 - Views: 4

doc
www.wikom.pl

... głos wydobywa się z trudem.. Co ... głosek w wyrazy, z przejściem od głoskowania do czytania sylabami i wyrazami, opuszczanie, przestawianie lub dodawanie różnych głosek i sylab, zamienianie wyrazów o podobnym brzmieniu; w pisaniu kłopoty z posługiwaniem się dwuznakami, ...

http://www.wikom.pl/mp6zgierz/pictures/wady%20wymowy.doc

Date added: June 4, 2013 - Views: 2

doc
„SPECYFIKA ZABURZEŃ TYPU DYSLEKTYCZNEGO”

wyrazy, we właściwym porządku (częste gubienie sylab), - pomijanie interpunkcji, - przestawianie liter w wyrazie, a co za tym idzie-zmiana sensu wyrazu, - trudności w wyszukiwaniu najistotniejszych myśli w danym fragmencie tekstu. ... - trudności w pisaniu wyrazów z dwuznakami,

http://www.eduforum.pl/modules/Publikacje/files/%5B050314%5D_Agnieszka_Lubczy_ska_-_Specyfika_zaburze__typu_d.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 1

doc
publikacje.lo-zywiec.pl

... 3 sylabowe wyrazy), ćwiczyć syntezę morfemową i logotomową, wykorzystać do ćwiczeń ... s, z, ś, ż, sz, ź, ch, i literami o prostej budowie graficznej. Ćwiczyć ... same mogą wybrać materiał czytelniczy lub obrazkowy. Zabawy sylabowe i literowe, z dwuznakami . np.

http://publikacje.lo-zywiec.pl/publikacje/844.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 7

doc
Elementarz XXI wieku kl - Chrzanów - Nasza szkoła

... „Co lepsze – czapka z włóczki czy dreszcze?” – rozmowa inspirowana fragmentem tekstu; „Dostałam/em nową ciepłą czapkę!” – odgrywanie scenek dramowych; ... – pisze wyrazy z dwuznakami cz, Cz, sz, Sz 1.2c – wie, ...

http://www.zs1.chrzanow.pl/_files_/elementarz_xxi_w_rozklad_materialu_sem_2.doc

Date added: October 22, 2013 - Views: 3

doc
mon.gov.ua

... których pisownia odpowiada wymowie. Kaligraficzne przepisywanie tekstu. Pisanie wyrazów z dwuznakami, literą i oznaczającą miękkość poprzednie spółgłoski, literami ... co to znaczy „wyrazy bliskoznaczne”, „wyrazy o znaczeniu przeciwnym”; - rozpoznaje w tekście ...

http://mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/navch-program/2012/9.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 2

doc
Zintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej

Rozmowa z dziećmi o tym, co umieją robić dobrze, ... – umie przeczytać i napisać wyrazy z poznanymi literami –posługuje się ze zrozumieniem terminami: ... – Czytanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. – Pisanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz.

http://klasy03gryfino.dle.interia.pl/zrmwersjaszkolna.doc

Date added: October 17, 2012 - Views: 10

doc
Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy drugiej

Ustalanie, co jest w sali wspólne, a co indywidualne. Słuchanie i śpiewanie piosenki „Zawsze razem ... Słuchanie legendy. Czytanie ze zrozumieniem przepisu. Pisownia wyrazów z dwuznakami. Toruń – miasto nad Wisłą, miasto Kopernika ... Zabawa ruchowa „Wyrazy z rz po spół ...

http://www.zs1.chrzanow.pl/_files_/rozkad_mat._klasa_2_skrlcony.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 2

doc
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

... dwuznakami, z głoskami tracącymi dźwięczność, w różnicowaniu i-j , samogłosek ą, , ... w celu skierowania na badania oraz stałych konsultacji co do sposobu pracy z dzieckiem w domu. w poradniach psychologiczno ... Analiza zdania na wyrazy, ...

http://sp4.home.pl/Dysleksja_poradnik.doc

Date added: January 5, 2014 - Views: 2

doc
Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej ...

Uzupełnij puste miejsca odpowiednimi dwuznakami. Nie wierć ... znak to wiosny dla świata. Im dalej w las, tym więcej d ----ew. Rosną jak g ----yby po deszczu. Nie w ----ystko złoto, co się świeci. P ... Podkreśl wyrazy z „nie”. Czego …….. lubicie u innych? Na pewno drażni ...

http://web-docs.gsi.de/~pietrasz/prace/klasa_4_SP_Jezyk_polski.doc

Date added: February 27, 2012 - Views: 23

doc
Wpływ mowy na naukę dziecka - Szkoła Podstawowa nr 6 w ...

... co ma wpływ na proces uczenia się. W miarę przyswajania nowych ... Do specyficznych błędów należą oprócz w/w brak dobrej orientacji w posługiwaniu się dwuznakami i ... maja trudności z łączeniem liter i głosek w wyrazy, a potem z przejściem od ...

http://www.sp6.kwidzyn.pl/plikownia/mowa-a-nauka.doc

Date added: February 11, 2013 - Views: 1

doc
bip.milicz.pl

- trudne sylaby z dwuznakami dż i dz - przekształcanie wyrazów przez dodawanie, ... których rozwiązaniem są wyrazy z literami k i g, rymy ... mogą być one zamieniane stronami, co podnosi poziom trudności. - podstawa, - 16 żetonów, - 16 laminowanych kart 8. Makatka magnetyczna 1 szt ...

http://bip.milicz.pl/file.php?attachment=123150

Date added: February 19, 2014 - Views: 2

doc
Temat bloku/dnia - Akademia Mac

− uzupełnia wyrazy właściwymi dwuznakami − liczy litery i głoski w wyrazach ... − wie, co wynika z przynależności do rodziny, ... − poprawnie układa wyrazy z rozsypanki sylabowej

http://www.akademia.mac.pl/files/7297f09c847eff29553baae3aeb5c9cad99137fa.doc

Date added: December 17, 2013 - Views: 1

doc
zsgrab.edu.pl

... co mówi chłopczyk? Układamy sekwencje dwóch, potem trzech identycznych samogłosek i ... świetnie sprawdzają się tu wyrazy dźwiękonaśladowcze ( MU, BE, UHU ... – Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętychNa tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz ...

http://zsgrab.edu.pl/.cm4all/iproc.php/I.T$C4$99cza_1.docx?cdp=a

Date added: July 3, 2014 - Views: 1

doc
Dziecko „ryzyka dysleksji” – co to takiego

Po raz pierwszy dysleksję opisano sto lat temu. I co ciekawe, przypadek dyslektyka ... głównie głoskuje i nie zawsze dokonuje poprawnej syntezy, przekręca wyrazy, nie rozumie przeczytanego zdania ... (b-p, k-g, t-d, s-z, w-f), trudności ze zmiękczeniami, dwuznakami ...

http://www.nauczyciele.mom.pl/files/Dziecko_ryzyka_dysleksji-EK.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 3

doc
paslek-um.bip-wm.pl

... (rz), cz, dż, s,z,c,dz w zdaniach. Materiały do prowadzenia ćwiczeń ... uzupełnianie luk w wyrazach brakującymi literami; trudne wyrazy z dwuznakami dż i dz; przekształcanie wyrazów przez dodawanie ... Zestaw historyjek składający się z co najmniej 8 ...

http://paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=247310

Date added: December 4, 2013 - Views: 1

doc
Dysleksja, dyskalkulia - Strona Zespołu Szkół Odzieżowo ...

... pisaniem wyrazów nieznanych, łączenie wyrazów, zmiana kolejności wyrazów w zdaniu. Błędy w pisaniu wyrazów z dwuznakami, grupami ... Często też powtarzałem wyrazy z tymi zespołami dźwięków ... Czy masz kłopoty z zapamiętywaniem tego, co przeczytałeś? 6 ...

http://zsow.lublin.pl/ula/dysleksja.doc

Date added: October 22, 2013 - Views: 2

doc
www.szkolawolowice.czernichow.pl

... świetnie sprawdzają się tu wyrazy dźwiękonaśladowcze ( MU, BE, UHU, KU KU, itp.). ... p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n. Nowością na tym etapie są sylaby zamknięte np. ... Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską Ł.

http://www.szkolawolowice.czernichow.pl/informacje/czytanie.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 7

doc
przedszkole4nowytarg.edupage.org

... świetnie sprawdzają się tu wyrazy dźwiękonaśladowcze ( MU, BE, UHU, KU KU, itp.). ... p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n. Nowością na tym etapie są sylaby zamknięte np. ... Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską ł.

http://przedszkole4nowytarg.edupage.org/files/Cieszynska-teczka_(1).docx

Date added: May 2, 2013 - Views: 3

doc
Logopedia jest to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy ...

Wadliwa realizacja głosek (opuszczanie, przestawianie, dodawanie głosek, sylab) co prowadzi do trudności w czytaniu ... zwłaszcza z dwuznakami, ... dziecko zaczyna rozumieć mowę, tworzy wyrazy z sylab z okresu gaworzenia i grużenia, potrafi pokazać części ciała, zna swoje imię ...

http://www.sciaga.pl/tekst/zalacznik/23185/

Date added: February 23, 2012 - Views: 3

doc
www.zsj.home.pl

48 Ładnie mówię głoski S Z C DZ szt 7 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę ... sylaby, wyrazy (x 2) 3) Trudne głoski S, SZ, Z, Ż (x 2) 80 Bajki w zielonych sukienkach ... Zestaw składa się z co najmniej 6 tablic przedstawiających kolorowe zdjęcie twarzy dziecka ...

http://www.zsj.home.pl/autoinstalator/joomla/images/stories/ogloszenia/przetargi/przetarg2012.10/3b_kleosin2.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 2

doc
LEKCJA PIERWSZA - Strona główna AGH

... że niektóre ze spółgłosek zapisywanych dwuznakami również zaliczyć ... W quenyi mamy nawet wielosylabowe wyrazy składające się z samych samogłosek jak Eä (nazwa wszechświata) albo ... (albo nawet labializowane kw, a po nim w). Co z tego wynika: należy wymawiać "cirYAquen ...

http://home.agh.edu.pl/~evermind/Lingwistyka/kurs_q_1.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 5

doc
www.szkola-lubsza.pl

czyta rytmicznie wyrazy z podziałem na sylaby z uwzględnieniem akcentu metrycznego; ... dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów z wybranymi głoskami i dwuznakami; wie, ... co wynika z przynależności do rodziny i jakie relacje są między najbliższymi;

http://www.szkola-lubsza.pl/wp-content/uploads/2012/11/PLAN-WYNIKOWY.docx

Date added: August 17, 2013 - Views: 1

doc
www.akademia.mac.pl

Edukacja Kolejny numer Temat i zadania edukacja polonistyczna (1.1c, 1.2d) 1. Rozmowa z dziećmi o tym, co umieją robić dobrze, ... – czyta i pisze wyrazy z poznanymi literami ... – czyta zdania z poznanymi literami i dwuznakami – pisze wyrazy i zdania z poznanymi literami i dwuznakami

http://www.akademia.mac.pl/files/a85c7c55b00f6cd9c0abe8d056fd238e21d8726b.doc

Date added: August 6, 2013 - Views: 1

doc
Załącznik nr 4 do umowy: Wzór harmonogramu płatności )

... 88 sztuk, w tym 39 małych liter z dwuznakami, ... cz, ż (x 2) • Głoski, litery, sylaby, wyrazy (x 2) • Trudne zgłoski s, sz, z, ż ... co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi problemami w uczeniu się tej umiejętności. Zestaw 2 zawiera rysunki, ...

http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/system/pobierz.php/Wykaz%20pomocy%20dydaktycznych.doc?id=12751

Date added: August 27, 2013 - Views: 1

doc
Wstęp - Strona główna BIP - Biuletyn Informacji Publicznej ...

Trzeba dużo pomysłowości, cierpliwości i czasu dla swoich dzieci, aby to, co kojarzy się nam z dużym wysiłkiem stało się ... Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz ... dzieci wspólnie z nauczycielką odczytują te wyrazy „ślizgając się” z litery na ...

http://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=68387&wer=0&new=t&mode=shw

Date added: April 12, 2012 - Views: 5

doc
Dysleksja, czyli specyficzne trudności w nauce czytania i ...

... dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność, trudności w pisaniu ze słuchu, ... mylenie liter b-p, d-g, t-d, z-s, c-cz, w-f, s-sz, i-j, k-g, m-n, o-a, u-w, ę-em, ą-om; opuszczanie liter w wyrazach; ... pracujący na co dzień z uczniami z dysleksją, powinni pamiętać, ...

http://www.gim21gorzow.pl/metodyka/dysleksja.doc

Date added: October 21, 2012 - Views: 2

doc
www.sp1twardogora.pl

... podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia, rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, ... zna pisownię wyrazów z dwuznakami oraz liter oznaczających miękkie ... pisze wyrazy z utratą dźwięczności na końcu wyrazu . pisze wyrazy z „ó” i „rz ...

http://www.sp1twardogora.pl/Wso13rok2012.docx

Date added: June 6, 2014 - Views: 1

doc
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne do realizacji projektu

... zestaw ćwiczeń zawierający co najmniej ćwiczenia z: s, z, c, dz, sz, ż, ... z którymi dziecko spotyka się na co dzień; przybliżać wyrazy obce podając ciekawe przykłady ... • trudne sylaby z dwuznakami dż i dz, • przekształcanie wyrazów przez dodawanie, odjęcie ...

http://lubartow.pl/pliki/przetargi/Zalacznik%20nr%206%20do%20siwz_czesc%201.doc

Date added: May 22, 2013 - Views: 1

doc
www.ilza.ornet.pl

Niektóre zadania połączone zostały z wykonywaniem prac plastycznych, co bardzo urozmaica pracę. ... Zestaw zawiera: sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n; wyrazy czytane globalnie; ... • trudne sylaby z dwuznakami d ...

http://www.ilza.ornet.pl/d/ilza/36Zalnr2.doc

Date added: October 10, 2012 - Views: 2

doc
Szymon sss - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ...

,,Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych – to talent, móc uczynić coś, ... Przekształcanie wyrazów jednosylabowych w wyrazy dwusylabowe, np.: las ... s – sz. Utrwalenie wyrazów z dwuznakami. Umiejętność spostrzegania, wyróżniania i prawidłowego wymawiania ...

http://www.modn.elk.pl/publikacje/2004/terapia.doc

Date added: October 1, 2012 - Views: 7

doc
www.bip.pacanow.pl

Każdy element ma wymiar 16x13 cm. Ilość elementów: 88 sztuk, w tym 39 małych liter z dwuznakami, 39 ... Zestaw zawiera: sylaby otwarte ze spółgłoskami s,z,k,g,j,n, wyrazy do czytania ... z czarnym nadrukiem z jednej strony i czerwonym nadrukiem z drugiej co pozwala wyróżniać i ...

http://www.bip.pacanow.pl/pliki/Pomoce_dydaktyczne_zal_7_umowa_zal_1_do_umowy.doc

Date added: February 24, 2012 - Views: 9

doc
www.przedszkole-bukowno.pl

... głos wydobywa się z trudem.. Co wywołuje wady wymowy? ... zdań, uporczywe literowanie, kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy, z przejściem od głoskowania do ... w pisaniu kłopoty z posługiwaniem się dwuznakami, spógłoskami miękkimi, dźwięcznymi i bezdźwięcznymi ...

http://www.przedszkole-bukowno.pl/BSzotek.doc

Date added: October 22, 2013 - Views: 1